Support

De Tafeltennisbond streeft ernaar dat de besturen van de verenigingen op een zo goed mogelijke manier kunnen functioneren. Op deze pagina staat handige informatie die besturen mogelijk kunnen toepassen bij hun vereniging. 

Sport.nl/voorclubs
Veel onderwerpen zijn sportoverstijgend en niet specifiek voor tafeltennis. Op Sport.nl/voorclubs is over veel onderwerpen veel informatie te vinden

TT Center Court
Internetondersteuning en een websiteplatform voor tafeltennisverenigingen: het zijn vaak gehoorde wensen tijdens ledenvergaderingen. De Tafeltennisbond heeft In het sport communicatiebureau Sportflitz de ideale partner om verenigingen te helpen bij wie de mankracht en/of de kennis ontbreekt om internetproblemen op te lossen of een stap verder te kunnen zetten. Sportflitz is sinds kort de websitepartner van de NTTB. Gezamenlijk hebben deze partijen het project TT Center Court ontwikkeld, gebaseerd op het zogenoemde wordpress multisite systeem. Tafeltennisverenigingen kunnen daar een website starten. Of zelf bouwen, met door Sportflitz ter beschikking gestelde professionele thema’s/sjablonen. Meer informatie over TT Center Court is hier te vinden. 

Applicaties van Geekk
Software-ontwikkelaar Geekk biedt de applicaties Club Manager en ClubApp aan voor tafeltennisverenigingen. Deze applicaties zijn ontwikkeld voor en door sportverenigingen, om het voor clubs net wat makkelijker te maken.​
Zo automatiseert de applicatie Club Manager vele taken die binnen een vereniging uitgevoerd worden. Clubs kunnen met deze app hun volledige ledenbestand bijhouden en een overzicht krijgen van oud-leden en uitgebreide statistieken. Daarnaast kan men met een automatische incasso bij de leden de contributie innen en sponsors registreren. Ook is het mogelijk om een digitale nieuwsbrief samen te stellen en een digitale kalender te introduceren.
De ClubApp stelt leden in staat om op de hoogte te blijven van nieuwsberichten en activiteiten. Door middel van een pushnotificatie brengt men deze snel onder de aandacht bij leden. Ook kunnen leden stemmen op polls, uw trainingstijden en eventuele wijzigingen bekijken en contactinformatie opzoeken van bestuur en andere vrijwilligers. Meer informatie over de applicaties is hier te vinden.