Visie Paratafeltennis

Visie Paratafeltennis
De visie van de NTTB is dat de (para)tafeltennisser centraal staat. Iedereen die het leuk vindt om te tafeltennissen moet dit kunnen doen in een veilige, sportieve en vakkundige omgeving. Vanuit de brede basis kunnen spelers doorstromen naar wedstrijdaanbod, toernooien en competitie. De getalenteerde sporters of zij die meer willen trainen, moeten de mogelijkheid krijgen om (met passende begeleiding) door te stromen naar topsport.

De organisatie is zodanig ingericht dat er een goede afstemming is tussen alle betrokken partijen op het gebied van paratafeltennis, met aandacht voor werving (sportparticipatie), opvang en behoud (opleidingen), competitie en toernooien (wedstrijdsport), talentherkenning en topsport. 

Breedtesport, sportparticipatie en verenigingsondersteuning
Breedtesport is de basis van elke sport. Een stevig fundament voor de breedtesport is te vinden in de vereniging. Besturen leiden de club vanuit een visie, de trainers zijn vakkundig, spelers hebben voldoende kennis van de spelregels en alle betrokkenen kennen de regels omtrent goed gedrag.

De vereniging van de toekomst staat in contact met haar (potentiële) leden, is vraaggericht, weet in te spelen op behoeftes. Ze is ook in contact met haar gemeente en andere sportverenigingen in haar buurt. Het aanbod vanuit de NTTB sluit hierop aan en is ondersteunend, vernieuwend en stimulerend. 

Wedstrijdsport
Paratafeltennissers nemen deel aan het wedstrijdaanbod dat door de NTTB wordt aangeboden (integratie parasport in valide sport). Zij kunnen deelnemen aan een volwaardig en geaccepteerd programma van activiteiten: zowel het bestaande NTTB-aanbod als het specifiek op paratafeltennis gerichte aanbod.

Dit wedstrijdaanbod is mogelijk ook een platform/springplank naar talentherkenning en topsport. 

Topsport en talentherkenning
De NTTB heeft de ambitie op het wereld- en Paralympisch niveau te blijven presteren en medailles te winnen. De NTTB levert een actieve bijdrage aan de TOP 10 Ambitie van NOC*NSF leveren. Wij ontwikkelen onze talenten tot mondiaal presterende topsporters.