Het College van Voorzitters komt bijeen om te vergaderen.

De vergaderingen worden gehouden op het Bondsbureau in Nieuwegein.