Locatie

Bon
Nederland

Voorafgaand aan de Hoofdbestuursvergadering van de Tafeltennisbond is er in de ochtend een overleg tussen de Afdelingsbesturen en het Hoofdbestuur.
In de lunch is er nog een korte bijeenkomst van het college van voorzitters om dingen te bespreken en na de lunch start de Hoofdbestuursvergadering.
De bijeenkomst vindt plaats op het Bondsbureau in Nieuwegein.