Hoofdbestuursvergadering van de Tafeltennisbond. Er is ook een extra overleg gepland tussen het Hoofdbestuur en de Algemene Besturen en een extra overleg van het college van Voorzitters.